Feiten en cijfers over de veiligheid, gezondheid en duurzaamheid van het Nederlandse voedingspatroon. Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst? En wat zijn oplossingen die ook rekening houden met economische en consumentenwaarden? Deze infographic bevat de kernboodschappen van het onderzoek 'Wat ligt er op ons bord?'.

Gerelateerde onderwerpen


  • Voedselconsumptiepeiling

    In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden sinds 1987 periodiek gegevens verzameld over de voedselconsumptie en de voedingstoestand van de Nederlandse bevolking in het algemeen en van afzonderlijke bevolkingsgroepen in het bijzonder. Dit onderzoek is de Voedselconsumptiepeiling (VCP). De VCP bestaat uit verschillende deelonderzoeken (VCP's).