Infographics bij RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu rapport 2019-0106: Dreigingen uit het buitenland voor de volksgezondheid in Nederland. Een quickscan