In Nederland werken 1,3 miljoen mensen soms of regelmatig in de nacht. Werken tijdens de nacht verstoort het dag-nachtritme van het lichaam. In 2017 heeft de Gezondheidsraad geconcludeerd dat (langdurig) nachtwerk leidt tot een verhoogd risico op slaapproblemen, diabetes mellitus (type 2), en hart- en vaatziekten. Eerder onderzochten we wat de informatiebehoefte is van nachtwerkers over de gezondheidsrisico’s van werken in de nacht. Ditmaal inventariseerden we de algemene informatiebehoefte van werkgevers over werken in en rond de nacht, inclusief de informatiebehoefte over gezondheidsrisico’s van werken in en rond de nacht. Deze inventarisatie is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ( SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid)).