Uit een inschatting van mogelijke gezondheidsrisico’s blijkt dat in grafietregen zware metalen en PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen)’s zitten. Voor de metalen lood, mangaan en vanadium is de geschatte blootstelling voor jonge kinderen zodanig dat dit ongewenst is voor de gezondheid.

Gerelateerde onderwerpen


  • Tata Steel (Corus)

    De bewoners in de IJmond maken zich zorgen over mogelijke effecten van de luchtkwaliteit op hun gezondheid. Het RIVM monitort sinds 2008 de gezondheid in de regio. In 2009 is er een aanvullend onderzoek gedaan naar de mogelijke invloed van de luchtkwaliteit op de gezondheid in de regio.