De bewoners in de IJmond maken zich zorgen over mogelijke effecten van de luchtkwaliteit op hun gezondheid. Het RIVM monitort sinds 2008 de gezondheid in de regio. In 2009 is er een aanvullend onderzoek gedaan naar de mogelijke invloed van de luchtkwaliteit op de gezondheid in de regio. 

Actueel 

Blijf op de hoogte van de laatste gebeurtenissen en onderzoek van het RIVM in de IJmond.

Bekijk laatste onderzoek

Depositiemetingen IJmond

In 2020 heeft het RIVM voor het eerst de hoeveelheden PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) en metalen gemeten in de stof die neerdaalt in de omgeving van Tata Steel. Het RIVM herhaalt deze metingen in 2022 twee keer.  Lees meer over de depositiemetingen

Gezond in de IJmond

In 2020 en 2021 doet het RIVM samen met GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Kennemerland, GGD Amsterdam en NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) meer onderzoek naar acute gezondheidsklachten, de luchtkwaliteit en welke stoffen in de directe leefomgeving van inwoners van de IJmond aanwezig zijn en wat dat betekent voor hun gezondheid.
Lees meer over de aanpak en resultaten van Gezond in de IJmond 2020.

Gezondheidsmonitor IJmond

GGD Kennemerland en het RIVM doen vanaf 2009 periodiek onderzoek naar de luchtkwaliteit in de IJmond en de gezondheid van bewoners. 
Lees hier de resultaten van de Gezondheidsmonitor IJmond.

Grafietregen en gezondheid 2019

In 2018 en 2019 is er bij het slakverwerkingsproces bij Tata Steel en Harsco verschillende keren een uitstoot geweest waarbij zogenoemde grafietregen in de omgeving terecht kwam. De bewoners van Wijk aan Zee  wilden inzicht hebben in de samenstelling van grafietregens en de mogelijke risico’s voor hun gezondheid. 
Lees hier de resultaten van het onderzoek Grafietregen en gezondheid in 2019.

Hollandse luchten

Ook is het RIVM betrokken bij het project Hollandse luchten. In dit project wordt met diverse pilots, burgermetingen en evenementen de leefomgeving van Noord Holland in kaart gebracht.
Ook in de IJmond regio loopt een Hollandse Luchten pilot en gaan mensen zelf meten met sensoren. Meer informatie over zelf meten is te vinden op de webpagina www.samenmeten.nl.