Voor een BRZO Besluit risicos zware ongevallen (Besluit risicos zware ongevallen)-inrichting