Voor een BRZO Besluit risicos zware ongevallen (Besluit risicos zware ongevallen)-inrichting

Gerelateerde onderwerpen


  • Omgevingsveiligheid

    In Nederland is de ruimte voor wonen en werken schaars. Mensen willen gezond en veilig leven, en het bedrijfs¬≠leven wil ruimte voor economische groei behouden. Deze blijvende zoektocht naar een optimaal gebruik van de beperkte ruimte is het onder¬≠werp van omgevingsveiligheid.