Publicatie in het Tijdschrift voor Hygiëne en Infectiepreventie 2004;5.