Dit geactualiseerde overzicht (d.d. 14 juli 2021) biedt op een compacte manier inzicht in interventiemogelijkheden. De interventies zijn daarbij concreet en praktisch beschreven. Beschrijvingen van onderliggende gedragsdeterminanten en daarbij passende oplossingsrichtingen zijn te vinden in de thema-specifieke  kennisproducten van de RIVM Corona Gedragsunit (zie webpagina).