Inventarisatie gezondheidsrisico door inhalatie van de nevel van een alcoholische drank