Deze 15e rapportage (d.d. 1 juli 2022) gaat over de effecten van de coronacrisis en coronamaatregelen op het mentaal welbevinden van Nederlanders. Het betreft een update van rapportage 12 (d.d. 1 oktober 2021) over dit onderwerp.

De volgende vragen staan hierbij centraal:

  • Wat is er bekend over de effecten van de coronacrisis en coronamaatregelen op het mentaal welbevinden van mensen in Nederland?
  • Hoe ontwikkelde het mentaal welbevinden zich onder de algemene bevolking gedurende de verschillende fases van de coronacrisis?
  • Welke patronen in het mentaal welbevinden zien we bij jongeren en ouderen?

Gerelateerde onderwerpen


  • Gedragsonderzoek

    Het RIVM doet gedrags- en perceptieonderzoeken op diverse gebieden zoals COVID-19, vaccinatie, en veiligheid en milieu.