Deze negende rapportage (d.d. 11 maart 2021) gaat over de effecten van de coronacrisis en corona-maatregelen op het mentaal welbevinden van Nederlanders. De resultaten van Nederlandse studies over dit onderwerp zijn uitgesplitst naar studies die gaan over het mentaal welbevinden van de algemene Nederlandse bevolking en studies over specifieke groepen, zoals jongeren en jongvolwassenen; ouderen; mensen met een chronische ziekte en/of een beperking en mensen met psychische problemen.