Deze notitie gaat in op de huidige situatie en beschrijft vervolgens de onderdelen welke aangepast moeten worden om alfa- en bèta-thalassemie toe te voegen aan het primaire pakket van de hielprikscreening. Er wordt ingegaan op de onderdelen primair proces, organisatie, taken en verantwoordelijkheden, kwaliteitsbeleid, informatiehuishouding en communicatie en voorlichting. Vervolgens wordt ingegaan op de implementatie en de kosten. De notitie eindigt met een invoeringsadvies aan VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).  

Om de toevoeging van alfa- en bèta-thalassemie aan het hielprikpakket conform de wens van de Minister versneld in te voeren, is ervoor gekozen de implementatie van deze aandoeningen in deze aparte specifieke hierop gerichte notitie te beschrijven. Deze notitie zal als bijlage toegevoegd worden aan de uitvoeringstoets uitbreiding neonatale hielprikscreening.