Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is toezichthouder voor windmolens op zee en heeft het RIVM gevraagd een quickscan te doen. Doel was om te onderzoeken welke gevolgen er voor het milieu kunnen ontstaan door windmolens op zee.

Zie ook RIVM rapport: Beoordeling mogelijke risico's van chemische stoffen en plastic deeltjes van windturbines op zee (gepubliceerd op 18-07-2023)

Meer informatie: Windenergie

Gerelateerde onderwerpen


  • Windenergie

    Windenergie is een belangrijk onderwerp in de energietransitie. Het RIVM verzamelt kennis over de mogelijke gezondheidseffecten van windturbines en ondersteunt hiermee landelijke en regionale overheden.