Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is toezichthouder voor windmolens op zee en heeft het RIVM gevraagd een quickscan te doen. Doel was om te onderzoeken welke gevolgen er voor het milieu kunnen ontstaan door windmolens op zee.