Windenergie is een belangrijk onderwerp in de energietransitie. Het RIVM verzamelt kennis over de mogelijke gezondheidseffecten van windturbines en ondersteunt hiermee landelijke en regionale overheden.

Nederland is op zoek naar manieren om duurzame energie op te wekken. Dit wordt de energietransitie genoemd. Windenergie is in de energietransitie een belangrijk onderwerp. Een windturbine zet windenergie om in elektriciteit door middel van een generator. Windturbines worden vaak met meerdere tegelijk geplaatst in windmolenparken. 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de Nederlandse CO2 carbon dioxide (carbon dioxide)-uitstoot in 2030 ten minste 49% lager is dan in 1990. Energie uit natuurlijke bronnen als wind en zon kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van dit doel. Steeds meer mensen zullen in de komende decennia te maken krijgen met nieuwe windturbines in hun omgeving. Het RIVM heeft kennis over de effecten van windturbines op gezondheid en leefomgeving. Ook verzamelt het RIVM kennis over klimaat en energietransitie

Samen met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en vormt het RIVM het Expertisepunt Windenergie en gezondheid dat als doel heeft onafhankelijk de beschikbare kennis over mogelijke gezondheidseffecten van windturbines bij te houden en te duiden. De GGD’en kunnen deze kennis gebruiken om hun gemeenten en provincies te informeren en te adviseren over windturbines en gezondheid.