Veel mensen zullen in de komende decennia te maken krijgen met nieuwe windturbines in hun omgeving. De Nederlandse overheid streeft ernaar dat in 2020 het gezamenlijke vermogen van alle windturbines op land 6.000 megawatt (MW) bedraagt. Dat is ongeveer twee maal zoveel als in eind 2014 is gerealiseerd.

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is zowel actief betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van windenergie, zoals geluid, als bij de maatschappelijke discussies. Ook via deelname aan het Expertisenetwerk Windenergie, dat als doel heeft onafhankelijk de beschikbare kennis over mogelijke (gezondheids-)effecten van geluid door windturbines te duiden.