Hier vindt u het jaarplan 2024 van het RIVM. Om ons werk zo goed mogelijk te doen en om zo zinnig, zuinig en zorgvuldig mogelijk te werken bepalen we ieder jaar aan welke thema’s in onze organisatie specifieke of extra aandacht verdienen. We bepalen of daar risico’s aan verbonden zijn; en hoe we daarmee omgaan. Dat leggen we vast in ons jaarplan. Hierdoor werken we systematisch toe naar het realiseren van onze langetermijn strategie.

Gerelateerde onderwerpen