Bijdrage (gewogen %) van de verschillende eetmomenten aan de inneming van micronutriënten voor 19-30-jarigen, uitgesplitst naar BMI Body Mass Index (Body Mass Index).