Bijdrage (gewogen %) van voedingsmiddelen aan de inneming van micronutriënten voor 19-30-jarigen, opgesplitst naar geslacht