Dagelijkse inneming (gewogen gemiddelde) van micronutriënten voor 19-30 jarigen, opgesplitst naar geslacht.