Bijdrage (gewogen %) van de verschillende eetmomenten aan de inneming van micronutriënten voor 19-30-jarigen, opgesplitst naar opleidingsniveau.