Bijdragen aan de aanpak van de maatschappelijke vraagstukken staat voor M&V centraal. Daarvoor ontwikkelen we kennis op het terrein van het milieu, veiligheid en gezondheid. Kennis die impact heeft op (inter)nationaal beleid en steeds vaker ook benut wordt voor  lokale/regionale vraagstukken. Onze activiteiten richten zich in hoofdlijnen op monitoring, modellering, onderzoek, informatieverstrekking en crisisbeheersing. We ontwikkelen kennisinstrumenten zoals afwegingskaders, handelingsperspectieven en atlassen. We delen onze kennis, zodat ook anderen deze kunnen toepassen. Daarbij richten we ons op de opgaven van nu en de vragen van morgen. Dit document geeft inzicht in het werkterrein, expertise, positie en bijdragen van M&V aan de aanpak van acht maatschappelijke opgaven.