Document met kentallen van meetlocatie Arnhem in het Meetnet Hemelhelderheid Nederland.