Document met kentallen van meetlocatie Cabauw in het Meetnet Hemelhelderheid Nederland.