Document met kentallen van meetlocatie RadioKootwijk in het Meetnet Hemelhelderheid Nederland.