Document met kentallen van meetlocatie Schiermonnikoog in het Meetnet Hemelhelderheid Nederland.