Document met kentallen van meetlocatie Springendal in het Meetnet Hemelhelderheid Nederland.