Document met kentallen van meetlocatie Vlaardingen in het Meetnet Hemelhelderheid Nederland.