In dit memo (d.d. 12 december 2020) wordt de te behalen winst op het maatregelenpakket  beschreven. Dit is mede afhankelijk van de mate waarin infecties vóórkomen (hoe belangrijk is handen wassen vergeleken met afstand houden, bijvoorbeeld).