Deze vierde kort-cyclische rapportage is een samenvatting van cijfers en inzichten die in de afgelopen weken door het RIVM zijn verzameld (peildatum 21 augustus 2020).