De screeningsorganisaties zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van de uitvoering van het screeningsonderzoek. Ten behoeve hiervan sluiten zij overeenkomsten met de 5 screeningslaboratoria en overeenkomsten met de referentiefunctionarissen en externe partijen die betrokken zijn bij de kwaliteitsborging (QC-partijen).

Deze kwaliteitseisen zijn onderdeel van het uitvoeringskader en behoren bij Hoofdstuk 6 ‘Externe kwaliteitseisen’.