Kwartaalrapportage CPTCommissie voor Praktische Tuberculosebestrijding 3e kwartaal 2020