De laboratoria van het RIVM spelen een essentiƫle rol bij het uitvoeren van de publieke taken op het gebied van infectieziektebestrijding, milieu, veiligheid, volksgezondheid en zorg. Omdat het beheer van laboratoriuminfrastructuur complex en kostbaar is, moet goed gekeken worden naar efficiƫnt gebruik ervan. Laboratoriumstrategie RIVM 2020 geeft richting aan de werkzaamheden die nodig zijn om taken in de toekomst goed uit te voeren.