Dit 14e evaluatierapport beschrijft de belangrijkste resultaten van het bevolkingsonderzoek borstkanker in de periode 2004-2014.