Deze indicatorenset is ontwikkeld om de kwaliteitsborging van het Bevolkingsonderzoek Darmkanker uniform vorm te geven. De indicatoren zullen gebruikt worden om het bevolkingsonderzoek te kunnen monitoren op lokaal, regionaal en landelijk niveau en om het bevolkingsonderzoek landelijk te kunnen evalueren.