In dit document vindt u een opsomming van alle normen uit de hygiënerichtlijn voor asielzoekerscentra. De paragraafnummering komt overeen met de nummering in de richtlijn. U kunt deze normenlijst gebruiken om een checklist te maken die past bij uw situatie. Let wel, de normen dienen inhoudelijk hetzelfde te blijven om te voldoen aan de hygiënerichtlijn.

In augustus 2023 verving een aangepaste versie van de normenlijst de vorige versie waarin nog werd verwezen naar de NEN Nederlandse norm (Nederlandse norm)-norm EN 420 voor handschoenen die al sinds maart 2020 is komen te vervallen.