In dit document vindt u een opsomming van alle normen uit de hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. De paragraafnummering komt overeen met de nummering in de richtlijn. U kunt deze normenlijst gebruiken om een checklist te maken die past bij uw situatie. Let wel, de normen dienen inhoudelijk hetzelfde te blijven om te voldoen aan de hygiënerichtlijn.