De reinigingsschema's zijn een bijlage bij de hygiënerichtlijn voor de ambulancezorg. In de reinigingsschema’s staat hoe vaak en op welke manier gereinigd moet worden. U kunt de reinigingsschema's hier downloaden als Word-document.