Het RIVM doet onderzoek naar innovatie van productie¬processen, waardoor er zo min mogelijk gevaarlijke stoffen in de leefomgeving terechtkomen. De laatste jaren is er meer aandacht voor ‘chroomvrij looien’. Als reactie daarop ontwikkelen chemieproducenten alternatieve chemische stoffen. Daarom staat in deze brochure de leersector centraal. 

We doen verslag over een verkennend onderzoek met hulp van betrokkenen uit de keten. In dit onderzoek zijn producenten, ontwerpers en andere stakeholders bevraagd. Waarom kozen zij ervoor om alternatieven voor gevaarlijke stoffen te verkennen, te toetsen en vervolgens te implementeren? En wat waren tijdens dat proces de belemmeringen en kansen? Het RIVM heeft deze informatie overzichtelijk op een rij gezet. Daarmee krijgen we inzage of en hoe innovatie in de leersector wordt vormgegeven. Ook zijn tips vanuit de sector opgenomen in de brochure. Deze verkenning dient als inspiratiebron voor bedrijven en overheden. 

Auteur: Frieke Heens