Zorg voorkómen, vervangen of verplaatsen, vanuit de behoeften van de mensen. Dat is waar de beweging Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) voor gaat. Dit om het functioneren van mensen te verbeteren en bij te dragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid, uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van de zorg. Het RIVM voert, in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), een lerende evaluatie ten behoeve van de beweging JZOJP uit. De doelstelling van deze lerende evaluatie is om lokale, regionale en landelijke partijen te inspireren, te ondersteunen en te stimuleren om de beweging naar de JZOJP verder te brengen. Dit doen we samen met betrokken professionals en organisaties.