Sinds 2019 zetten gemeenten en lokale partijen zich via de lokale preventieakkoorden in op de gezamenlijke ambitie van de gezonde samenleving. Door mensen gezond te houden kan de druk op de gezondheidszorg worden verlicht. Het RIVM beschrijft van zes lokale en regionale preventieakkoorden de inhoud en hoe de akkoorden tot stand zijn gekomen. Daarnaast zijn ervaringen van initiatiefnemers van deze akkoorden beschreven. Op deze manier kunnen gemeenten bij dit proces van elkaar leren.