Literatuurstudie van TUTechnische Universiteit Delft Opdrachtgever: VROMVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Directie Stoffen, Afvalstoffen, Straling Afdeling Stoffen & Normstelling