Bij thuisbezoek kunnen besmettingen met het coronavirus optreden. Bezoek in de thuissituatie was in de periode van december 2020 tot medio maart 2021 een mogelijke besmettingsbron bij ongeveer een kwart van de herleidbare besmettingen. Het beperken van het aantal besmettingen kan door het beperken van thuisbezoek en het veiliger organiseren van bezoek. Deze memo (d.d. 22 maart 2021) gaat in op het #hoedan van het beperken van contacten in de thuissituatie: welke typen maatregelen die bezoek in de thuissituatie beperken bestaan er en wat zijn de effecten daarvan op naleving, draagvlak en welzijn?