Maatregelen op geitenhouderijen ter voorkoming van zoönosen