Daphne Heemsbergen en Iris van Malsen presenteerden hun afstudeeronderzoeken bij het RIVM, dat zij hebben uitgevoerd in het kader van de Maatregelencatalogus Omgevingsveiligheid. Daphne Heemsbergen vertelde over haar onderzoek naar bescherming bij explosies met gevaarlijke stoffen. Iris van Malsen liet het publiek nadenken over het plaatsen van geluidwerende constructies binnen een plasbrandaandachtsgebied, die ook bescherming kunnen bieden tegen de effecten van een plasbrand.