Bij het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI) kunnen burgers en zorgverleners vermoede bijwerkingen (ongewenste gezondheidseffecten) van implantaten melden. MEBI brengt elk jaar een rapportage uit met een overzicht van de ontvangen meldingen en de ondernomen activiteiten uit het jaar daarvoor. In deze jaarrapportage kijken we terug op 2022, het jaar waarin MEBI 5 jaar bestond. We kijken daarom ook naar de trends over deze 5 jaar.

Gerelateerde onderwerpen