Binnen het speerpunt Wiskundige Modellering van Ziekten meet het RIVM hoe het staat met de gezondheid van de bevolking, welke factoren hier invloed op hebben en hoe. Ook berekenen we de mogelijke effecten van maatregelen die de volksgezondheid in de toekomst kunnen veranderen. Dat kan met ingewikkelde wiskundige modellen, waar we gegevens uit verschillende bronnen in samen voegen. De resultaten zijn belangrijk voor het maken van gezondheidsbeleid. We kijken vooral naar factoren die in de toekomst kunnen leiden tot veranderingen in de volksgezondheid, zoals vergrijzing, klimaatverandering, en mobiliteit. En we gebruiken onze modellen en metingen om maatregelen ‘op maat’ te bedenken bij veelvoorkomende problemen, zoals infecties met verschillende, ziekmakende bacteriën tegelijkertijd en het hebben van meerdere ziekten tegelijk. Zo draagt het RIVM bij aan beleidskeuzes ten gunste van onze volksgezondheid.