Als mensen regelmatig in de nacht werken, hebben zij een groter risico op gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten en diabetes mellitus type 2. De impact van werken in (nacht)diensten op gezondheid wordt waarschijnlijk mede bepaald door verschillende karakteristieken van dit type werk. Denk hierbij aan aspecten zoals werken in de late avond of vroege ochtend (‘randen van de nacht’), welk patroon diensten hebben, en wat de frequentie en de duur van nachtwerk is. Hierover waren tot nu toe geen Nederlandse cijfers beschikbaar.

Het RIVM heeft een verkennend onderzoek gedaan naar de karakteristieken van nachtwerk onder nachtwerkers uit Noord-Nederland. Hieruit komt onder andere naar voren dat drie kwart van de onderzochte groep nachtwerkers voldoet aan de vuistregel voor gezond roosteren om maximaal 3 nachtdiensten achter elkaar te werken. Echter meer dan 1 op de 3 nachtwerkers werkt nachtdiensten die meestal langer dan de aanbevolen 8 uur per dienst duren. In totaal rapporteert 17% van de deelnemers te werken in diensten (ochtend-, avond- en/of nachtdiensten), 8% in nachtdiensten, en 2% in de randen van de nacht.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder bijna 22.000 deelnemers aan de Lifelines studie in Noord-Nederland (www.lifelines.nl) in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Meer informatie over Nachtwerk.

Gerelateerde onderwerpen


  • Nachtwerk

    Onze werktijden veranderen. We werken steeds minder volgens standaard werktijden (8.00- 18.00 uur). Dit komt onder andere door de globalisering en technologische vooruitgang. Maar ook door de verruiming van de winkeltijdenwet in 1996 en het feit dat we steeds meer online winkelen. De verwachting is dat deze trends de komende decennia nog verder toenemen (zie pagina VTV2018).