Het meerjarenbeleidsplan geeft richting aan de regie op de uitvoering van de landelijke bevolkingsonderzoeken en screeningsprogramma's voor de periode 2016-2018.

Sinds 1 januari 2006 heeft het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) de aansturing van de landelijke bevolkingsonderzoeken en screeningsprogramma’s opgedragen aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Voor deze taak heeft het RIVM in 2006 het Centrum voor Bevolkingsonderzoek ( CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek)) opgericht.

Het CvB maakt elke 2-3 jaar een meerjarenbeleidsplan. Dit vierde meerjarenbeleidsplan beschrijft de speerpunten voor de periode 2016-2018 en biedt daarnaast een overzicht van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in 10 jaar CvB.