Het meerjarenbeleidsplan geeft richting aan de regie op de uitvoering van de landelijke bevolkingsonderzoeken en screeningsprogramma's voor de periode 2016-2018.

Sinds 1 januari 2006 heeft het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de aansturing van de landelijke bevolkingsonderzoeken en screeningsprogramma’s opgedragen aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Voor deze taak heeft het RIVM in 2006 het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek) opgericht.

Het CvB maakt elke 2-3 jaar een meerjarenbeleidsplan. Dit vierde meerjarenbeleidsplan beschrijft de speerpunten voor de periode 2016-2018 en biedt daarnaast een overzicht van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in 10 jaar CvB.