Dit is de 12e nieuwsbrief van het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden ( MAN Meetnet Ammoniak Natuurgebieden (Meetnet Ammoniak Natuurgebieden)). In de MAN-nieuwsbrieven willen we vooral natuurbeheerders en vrijwilligers bijpraten over ontwikkelingen in het MAN.
In deze nieuwsbrief bespreken we dat we sinds januari op 29 MAN-meetpunten NO2 meten. Ook leggen we uit hoe we gebruik maken van metingen uit het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit ( LML Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit)).
Tenslotte vertelt Ab van Dorp (Staatsbosbeheer) waarom het voor hem belangrijk is om ammoniak te meten in de Zaanstreek (in Verslag uit het veld).

Meer weten kijk op onze stikstofpagina