De factsheet 'Mentaal welbevinden en leefstijl tijdens de coronacrisis' (maart 2022) bevat een overzicht van de effecten van de coronacrisis en coronamaatregelen op het mentaal welbevinden en de leefstijl van Nederlanders. De volgende vragen staan hierbij centraal:

  • Wat is er bekend over de effecten van de coronacrisis en coronamaatregelen op het mentaal welbevinden en de leefstijl van Nederlanders?
  • Hoe ontwikkelden het mentaal welbevinden en de leefstijl zich onder de Nederlandse bevolking gedurende de verschillende fases van de coronacrisis?
  • Welke patronen in het mentaal welbevinden en de leefstijl zien we bij jongeren en ouderen?

Bronnen (zie 'gerelateerde documenten'):

  • Tabellen leefstijl: update december 2021
  • Tabellen mentaal welbevinden: update december 2021

Meer informatie

Deze factsheet is een product van het project ‘Inventarisatie Nederlands COVID-19 onderzoek’. Meer informatie en voorgaande rapportages zijn te vinden op: Onderzoek preventie & zorg en brede maatschappelijke vraagstukken