Het RIVM deed in verschillende studies onderzoek naar de gevolgen van de coronapandemie voor werkenden. Dit onderzoek richtte zich op de 1 miljoen Nederlanders die in de zorg werken en de 4 miljoen mensen die mantelzorg geven en de impact van de coronacrisis op hun mentale gezondheid.

De resultaten laten zien dat er, tijdens de eerste anderhalve jaar van de pandemie, geen relevante verschillen in mentale gezondheid van zorgverleners of mantelzorgers zijn vergeleken met andere werkenden. Ook bleek geen afstand kunnen houden niet samen te hangen met een slechtere mentale gezondheid.